web analytics

This Theme Supports a Custom FrontPage

Netwerken blijft belangrijkst bij het vinden van een nieuwe baan

Netwerken blijft belangrijkst bij het vinden van een nieuwe baan

Recentelijk heeft Intelligence Group een Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek uitgevoerd onder 15.000 mensen uit de Nederlandse beroepsbevolking. De resultaten zijn verrassend. Zo blijkt dat netwerken de belangrijkste factor is bij het vinden van een nieuwe baan. Van de 2.900 personen uit de steekproef die in 2017 gewisseld zijn van baan, gaf 23 procent aan via zijn ofLees meer overNetwerken blijft belangrijkst bij het vinden van een nieuwe baan[…]

Zelfstandig ondernemers het meest tevreden van alle werkenden

Zelfstandig ondernemers het meest tevreden van alle werkenden

Het CBS heeft onlangs onderzoek gedaan naar de tevredenheid onder alle werkenden in Nederland. Hieruit blijkt dat zelfstandig ondernemers het meest tevreden zijn met het werk dat ze doen. Van de zelfstandig ondernemers mét personeel geeft maar liefst 82,9% aan tevreden of zeer tevreden te zijn met het werk. Van de zelfstandig ondernemers zonder personeelLees meer overZelfstandig ondernemers het meest tevreden van alle werkenden[…]

Ziekteverzuim in verhouding hoger bij vrouwen dan bij mannen

Ziekteverzuim in verhouding hoger bij vrouwen dan bij mannen

Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat er onder vrouwelijke werknemers vaker sprake is van ziekteverzuim dan onder mannelijke werknemers. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het CBS en TNO. Ziekteverzuim blijkt in de gehele onderzochte groep in de leeftijd van 15 tot 65 jaar geleidelijk toe te nemen naarmate de werknemers ouderLees meer overZiekteverzuim in verhouding hoger bij vrouwen dan bij mannen[…]