Netwerken blijft belangrijkst bij het vinden van een nieuwe baan

Recentelijk heeft Intelligence Group een Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek uitgevoerd onder 15.000 mensen uit de Nederlandse beroepsbevolking. De resultaten zijn verrassend. Zo blijkt dat netwerken de belangrijkste factor is bij het vinden van een nieuwe baan. Van de 2.900 personen uit de steekproef die in 2017 gewisseld zijn van baan, gaf 23 procent aan via zijn of haar netwerk aan deze nieuwe baan te zijn gekomen. Hierna volgen vacaturesites en cv databases met 13 procent en uitzendbureaus met 9 procent. Daarnaast is ook de effectiviteit van social media toegenomen. Wel verschilt dit per doelgroep. Onder jongeren die van baan wisselden stond social media op de 4e plaats, terwijl deze op de 6e plek stond voor ouderen.

Opvallend is dat de effectiviteit van het eigen netwerk vooral onder VMBO’ers is toegenomen, maar afgenomen is onder WO’ers. Waar voorheen vooral voor WO’ers het eigen netwerk meer van belang was, ondervinden steeds meer VMBO’ers het effect dat netwerken kan hebben. WO’ers blijken zich vaker via social media en open sollicitaties voor te stellen. Op deze manier proberen zij zich op een positieve manier te kunnen onderscheiden van andere sollicitanten. Dit onder meer door de meer persoonlijke draai die men aan een sollicitatie kan geven via deze kanalen.

De uitzendbranche blijkt nog steeds een effectieve opstap te zijn naar een nieuwe baan. Vooral oudere medewerkers komen via een uitzendbureau aan een nieuwe baan. Dit beeld past bij het feit dat het aantal flexwerkers in Nederland nog steeds stijgende is. Ook blijkt men steeds meer op de hoogte van de positieve effecten die flexwerk met zich mee brengt. De conclusie die uit het onderzoek getrokken kan worden is dat werkgevers en werkzoekenden andere kanalen moeten gaan benutten. Werkgevers moeten meer werven via kanalen waar de doelgroep zich bevindt, terwijl werkzoekenden de meer moderne kanalen moeten omarmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *